ZIMNA, BEZWZGLĘDNA OCENA SYSTEMU PAŃSTWA POLSKIEGO - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZIMNA, BEZWZGLĘDNA OCENA SYSTEMU PAŃSTWA POLSKIEGO

Udostępniłem portalowi ithink.pl/ AKTUALNOŚCI / POLSKA | 23 07 2010| Andrzej Tomasz Sobolewski

OKRUCHY WIEDZY CZYLI ZIMNYM OKIEM OPATRZNOŚCI (BEZ EMOCJI)!
 

CZY STAĆ WAS NA LEKCEWAŻENIE TYCH OKRUCHÓW WIEDZY?                                                                
Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, jest to bowiem opis faktów i tego co widać gołym okiem!
Zwroty do władzy (trafniej W
AŁADZY) i wyniki analiz cząstkowych.

- Aby uzyskać prawo wypowiedzi w sprawie, należy wywiązać się z obowiązku ANALIZY a w przypadku braku dostępnego akceptowalnego wzorca, również z obowiązku ewentualnego WYWZORCOWANIA!

- Zachowania ochronne są reakcją naturalną, wynikającą z determinacji przetrwania. Stwierdzona jest jednoznacznie PASYWACJA ZACHOWAŃ OCHRONNYCH PRZY POMOCY IDIOTYCZNYCH PRZEPISÓW!

- BRAK ZASAD, ich zaniechanie czy zanegowanie, było w przeszłości przyczyną upadku cywilizacji!
Czy historycy panoszący się na wyżynach władzy Naszej Ojczyzny o tym pamiętają? Może się
zdarzyć, że Wasza wiedza historyczna zamieni się w histerię, GDZIE WIAĆ, gdy społeczeństwo zorientuje się co zrobiliście??!!

- Kto przez lub w ciągu ostatnich 20 lat mieszał w Sejmie, współodpowiada za wyrządzone szkody przez jego rezydentów! 700 miliardów z okładem!

- Mieliście obowiązek być naszym dopełnieniem a mienicie się BOGAMI! Obowiązek dopełnienia wynika z zasady funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego!

- Popadliście w narcystyczne samouwielbienie, zapominając o celu waszego istnienia i powołania przez społeczeństwo!

- Państwo demokratyczne, jest zobowiązane ochronić egzystencję i zabezpieczyć rozwój ludziom łożącym na utrzymanie Państwa!

- Istnienie każdej organizacji lub instytucji utrzymywanej z budżetu państwa, podlega logicznym kryteriom zasadności społecznej i ekonomicznej!

- Przyjęty i praktykowany Stan Prawny jest sprzeczny z obowiązującym!

- Łożenie na utrzymanie pasożytniczych struktur wemitowanych do systemu państwa, jest defraudacją publicznych pieniędzy! Zerwany został kontrakt ze społeczeństwem, dowodem czego jest działanie na szkodę społeczeństwa!

- Zakapiory Prawnicze okupujące Trybunał Konstytucyjny, czy wyjaśnicie tolerowanie sprzeczności Art.178 Konstytucji z fundamentalnym Art. 10 tejże Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?!!.
Według którego artykułu Konstytucji działacie??

- System prawny jest na szubrawców a nie dla szubrawców.

- System Prawny jest obowiązany gwarantować spełnienie kryteriów Zasady Współżycia Społecznego i pozostałych reguł!

- Cedząc wytwory chorej wyobraźni polityków, prawników, urzędników i pozostałych patogenów społecznych, przez sito prawa fundamentalnego i zapisy memoriału mamy niepowtarzalną być może szansę na zwrot ku normalności, a także możliwość wyegzekwowania naszych praw!

- Doktryny i dogmaty występują w systemach składania ofiar!
W szkoleniu prawników występują jedne i drugie!
Kim będą i są ich ofiary?

- Osoby przestępcze zostały wemitowane do systemu w celu sabotażu państwa.

- Z niegodziwości uczynili Cnotę i mienią się prawnikami!

- Władza rozbestwia osoby nikczemnego charakteru, przekonane i w przekonaniu utrwalone, że wartości takie jak Prawo, Zasada Współżycia Społecznego, Zasada Sprawiedliwości Społecznej, NIE ISTNIEJĄ ! Tak ukształtowane, ulokowane zostały i nadal rozmnażane są w systemie Rzeczypospolitej Polskiej!

- Złapał diabeł dobrą duszę i czyni jej z życia piekło! Czy nie tak to widać?!

- Zakapiory "PRAWNICZE" WYSZŁY Z UKRYCIA i głoszą swoje "PRAWDY" na katedrach uczelni "prawniczych?"!!

- Kształtują Zbrodniarzy Prawnych na uczelniach prawniczych! Ujawnili też, że przez lata wsadzali do systemu prawnego zaprogramowanych zbrodniarzy! Ilu z Nich się wyłamało starając się być uczciwymi, a ilu pozostało praktykującymi, chronionymi zbrodniarzami?

- Wyzucie z zasad było przez lata skrywane! Stan ten był bezwzlędnie wykorzystywany przez cwaniaków z wierzchołka drabiny prawniczej, urzędniczej i pozostałych patogenów społecznych!

- Zdradliwa gangrenowata choroba Rzeczypospolitej Polskiej nazywa się PRAWNICĄ?!

- Maszyna Logiczna posiada określony algorytm działania limitowany celem istnienia, co nie jest wiedzą tajemną!

- Sąd jest Maszyną Logiczną służącą rozstrzygnięciom roszczeń wzajemnych. Jest to przeznaczenie instytucji Sądu, któremu logicznie trudno zaprzeczyć!

- Przyjęty i praktykowany stan prawny lokujący Sąd wyłącznie jako organ wymiaru sprawiedliwości, zależny od ustawodawcy czyli przepisotwórcy maniakalnego, jest sprzeczny z obowiązującym!
Jak można wymierzać coś, czego wiążącej definicji nie znajdziecie w żadnym podręczniku dla prawników?!

- Występuje oczywista rozbieżność pomiędzy stanem prawnym faktycznym a obowiązującym!

- Brak przeprowadzenia zgodnie z obowiązującym prawnie tokiem postępowania, analizy przedmiotowej sprawy, pozbawia podstaw cały dalszy tok postępowania i jest niezbitym dowodem braku statusu prawnego Sędziego!

- Przeprowadzili dowód oczywistości, że nie są tymi za których się podają!

- Przeprowadzając dowód, że nie są sędziami a organizacja Sądem, pozbawili prawomocności podejmowane orzeczenia, a egzekucję tych orzeczeń uczynili bezprawiem, czyli zbrodnią!

- Działanie poza obowiązującym prawnie tokiem postępowania jest wykolejeniem! Działający na wokandach w ten sposób udowadniają, że Są Wykolejeńcami!

- Rezydenci Sądów tytułujący się Sędziami i Sądem nie znają i nie rozumieją terminu SPRAWIEDLIWOŚĆ oraz pozostałych! Czy ktoś porafi to logicznie uzasadnić?!

- Przestępczy Przemysł Prawniczy kontra Społeczeństwo Polskie, posiada status faktu, czyli jest udowodnione!

- Egzaminy prawnicze to sprawdzanie czy kandydaci są wystarczająco wyzuci z zasad aby mogli bez oporów czynić ludziom z życia Gehennę!

- Stan patologii sięga głęboko w struktury prawnicze i urzędnicze, ponadto jest nagminnie bezczelnie praktykowany i ujawniany!

- Wyznawcy boga Molocha wymyślili sobie prawo bez zasad i praktykują to w Polsce!

- Czyniąc ludziom z życia Gehennę dajecie dowód, że jesteście wyznawcami żydowskiego, (czy tylko żydowskiego?) boga Molocha!

- Z obserwacji wynika, że każde społeczeństwo posiada swoich wyznawców Molocha!

- Zbudowali na Systemie Prawnym strukturę KOŁTUNA chroniącego wszy!!

- Prawo do ochrony dóbr z wykorzystaniem działań eksterminacyjnych wobec agresorów, jest prawem nadrzędnym!

- Zachowujecie się jak Grabieżcy i Agresorzy! Więc obowiązek udowodnienia waszych praw spoczywa na was!

- Struktury obecnie przestępcze prawniczo- polityczno-urzędnicze, należy zheblować do grubości wyłącznie niezbędnej dla funkcjonowania społeczeństwa, czyli do grubości spełniających funkcję Wyższej Użyteczności Publicznej, powyżej której zaczyna się Samowładza i Samowola, inaczej przestępczość zorganizowana prawniczo -polityczno- urzędnicza!

- Utrzymywanie wskazanych powyżej struktur przestępczych jest sprzeczne z interesem społecznym i ekonomicznym społeczeństwa demokratycznego!

- Zapędzili się w upodlaniu ludzi tak, że zapomnieli o celu w jakim zostali powołani!

- W zakresie wyboru, ma miejsce działanie spontaniczne nie kierowane, ale ukierunkowane, celowe.

- Zasada podejmowania decyzji, inaczej rozstrzygnięć! Bardzo Ważna, wymagana jest definicja niekwestionowalna.!!

- Czy to aby jedyny właściwy i słuszny sposób wyznawania wiary?
Zapatrzeni w swoje święte figurki, obrazki i bożków w kieckach z 33 guzikami, nie dostrzegli być może wielokrotnie, że Zbawiciel o którego przyjście się modlą, przeszedł przez życie obok nich niezauważony!
Ogłupieni przez łapiduchów w sutannach i nie tylko, nie byli w stanie Go dostrzec!!

- Świadczy to o tym, że ludzie są wtłoczeni w ramki bezwolnych, bezmylśnych narzędzi mówiących, rolą których jest pracowanie na rasę Panów Prawników, Polityków, Urzędników w tym Kościelnych! FAKTYCZNIE MAMY PAŃSTWO NIEWOLNICZE!!

- Trzymanie ludzi w okowach niewiedzy jest celem struktur władzy (trafniej WAŁADZY!)

- Waliccy ! Czy działali w granicach swoich dóbr? Czy naruszyli czyjkolwiek interes? Szumowiny Urzędnicze przekroczyły dopuszczalne granice ingerencji w prawa obywateli!! Urzędnicze struktury przestępcze wprowadziły ludzi w stan traumy!!

- (SPRZEDANI !!) Ludzie pobierając zaniżone wynagrodzenia, spłacili swoje mieszkania zakładowe, wybudowane często ich własnymi rękami! Sprzedając ich wraz z ich dorobkiem, sięgnęliście po ich podstawy egzystencji!!

- Zasada KOMUNY to Każdemu według potrzeb a od każdego według jego możliwości!

- Zmiany systemowe niekontrolowane, spowodowały uaktywnienie i rozrost patogenów społecznych! JAK ICH ZWALCZYĆ ??!!

- Każdy wybór pozbawiony analizy jest tendencyjny, inaczej zafałszowany w zakresie wyboru celu!

- Wybory Prezydenckie ze złamaniem Prawa Obywateli Do Świadomego Wyboru!!

- Panowie w sukienkach z 33 guzikami, inni w sukienkach zwanych togami, noszący takie same znaczniki w zakresie urzędników niskich poziomów, podobieństwo Wasze jest uderzające.
Ci z guzikami, kształtują nasze postawy do wiernopoddańczych, czyli na kolanach.
Ci w togach, wraz z pozostałymi strażnikami niegodziwości kombinują, jak Nas wybatożyć czy wykorzystać w inny sposób!! Współpraca wasza w tym zakresie jest wyraźnie widoczna!!
Czy przypadkiem nie pochodzicie z jednego pnia??!

- Igrzyska informacyjne w mediach, telewizornia i podobne, to pokarm dla znudzonej świadomości oraz sposób utrzymania stanu nokautu intelektualnego obywateli!
Cel oczywisty to ograniczenie maksymalne możliwości świadomego wyboru!

- NIEPODWAŻALNY Dowód lekceważenia ze strony systemu sądowniczego, najwyższych wartości takich jak, Zasada Współżycia Społecznego, Sprawiedliwości i Prawa, to zezwolenie na przyodzianie wizerunku tych Wartości przez oszołomów z PARTII. ( nazwa do odgadnięcia! ).
Wyraźnie widać, gdzie "Sąd Najwyższy" ma ZASADĘ WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO,
SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWO? A tym samym za jego przykładem cała reszta!

- GRUPA TRZYMAJĄCA WŁADZĘ wymyśliła sobie Państwo Demokratyczne bez demokracji, Prawo Bez Zasad, System Prawny Bez Prawa, Sędziów zniewolonych bez kwalifikacji, System Sądowniczy bez Sądów, Sądy Bez Sędziów!

Chyba ciekawe pytanie!
- A kto to jest?
Skutecznie zindoktrynowany, czyli Zakuty w Okowy Przekonań i Poglądów w Insygniach Władzy?
Prawidłowa odpowiedź.
To KAPŁAN SEKTY RELIGIJNEJ!
I nie jest ważne jak do Niego mówią.
Czy Panie, Pani Sędzio, Panie Prokuratorze czy Proszę Księdza!
Tak To Widzę!
Z powyższych okruchów wiedzy możecie zlepić potrzebną Wam układankę!

Być może WAŻNE!

W dniu 30 czerwca 2010 roku do Państwowej Komisji Wyborczej trafił Akt Założycielski "Pozasystemowego Prokuratora do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych"!
Z listami osób wspierających, zgodnie z Art. 4 Konstytucji! RP.

CZYLI MAMY PROKURATORA MANDATARIUSZA, a nie szumowinę narzuconą przez pseudozawodową koterię prawniczą o koneksjach polityczno-rodzinno-towarzyskich!

Może uda się pokojowo zneutralizować destruktorów Państwa, przynajmniej w części!
A co z odzyskaniem roztrwonionych środków?!

"Sprawca niegodziwości czyniąc szkodę swej ofierze, dał dowód zrzeczenia się immunitetu jakim jest jego godność osobista, stał się tym samym zniewolonym na rzecz swojej ofiary! System Prawny ma obowiązek tego dopilnować!"

Bardzo mi się podoba ten zapis z przed kilku tysięcy lat. A Wam?

Andrzej Tomasz Sobolewski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego