ZDRADA STANU TK - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZDRADA STANU TK

Fakt Zdrady Stanu Rzeczypospolitej Polskiej jest udokumentowany!
Pozbawiając obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do Niezawisłych Sądów co zapisane jest Art. 178 Konstytucji i w treści Ustaw związanych z ustrojem Sądów, popełniona została ZBRODNIA!
Nie tylko na ofiarach systemu zwanego "PRAWNYM", czyli zwykłych obywatelach uwikłanych pomówieniami, ale też na Bezmyślnych Narzędziach Mówiących obsadzających struktury systemu prawnego! Które w pewnej części nie rozumieją w Co Zostały Wpuszczone!
Dochodzą do tego jeszcze skutki działania kluczowych polityków!

Wymijające odpowiedzi Trybunału Stanu
TS052-22_10,  TS052-23_10,
przywołujące ograniczenia ustawowe
nie zmienią zakresu odpowiedzialności sprawców sabotażu Rzeczypospolitej Polskiej!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego