UDOKUMENTOWANIE MILCZĄCEJ AKCEPTACJI UJAWNIONYCH NIEPODWAŻALNYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

UDOKUMENTOWANIE MILCZĄCEJ AKCEPTACJI UJAWNIONYCH NIEPODWAŻALNYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH

W wyniku braku uzasadnionego merytorycznie sprzeciwu ze strony wszystkich obsad systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,  do treści dokumentów zawierających ważne rozstrzygnięcia prawne, wystąpił stan naturalny
MILCZĄCEJ AKCEPTACJI WSKAZANYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH!

Jest to wynik
braku merytorycznych kontrargumentów, albo lekceważenia jednej z podstawowych zasad obowiązujących w Państwie Demokratycznym!
Zasada ta jest nazwana „Zasadą Milczącej Akceptacji”!
Jest to jedna z nierewolucyjnych możliwości, ściągnięcia oderwanej od rzeczywistości Władzy uniesionej własnym przekonaniem w stan „Boskości”, z powrotem na ziemię!
Logika tej zasady jest niepodważalna.
Milcząca akceptacja czyni Ujawnione, Niepodważalne i Merytoryczne Rozstrzygnięcia PRAWNE OBOWIĄZUJACYMI!


Merytorycznie niepodważalne rozstrzygnięcia prawne nie poddające się merytorycznej krytycznej ocenie przez struktury władzy, stały się OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM!

Każda władza obojętnie w jaki sposób powołana, ma naturalne skłonności do odrywania się od jej przeznaczenia,
przeznaczenia powołaniem czyli  decyzją społeczeństwa!
Stan taki istnieje od tysięcy lat!
Ludzie powołani do władzy wcześniej czy później poczują się Bogami, jeżeli nie będzie nad nimi bezwzględnej kontroli z jednoznacznie zapisanymi zasadami i batem odpowiedzialności!

Źródłem władzy jest wyłącznie wola społeczeństwa!

Ucieczka w samowładztwo, często szaleńcze samowładztwo i patologię, jest standardem zachowań ludzi władzy!


Brak świadomości społeczeństw o faktycznym zagrożeniu spowodowanym brakiem bezwzględnej kontroli nad ludźmi władzy i trzymaniu ich na smyczy, skutkowało nie raz w historii wojnami domowymi i atakiem zmanipulowanych służb podległych władcom na żywicieli Państwa!

A na początku historii ludzkości w zakresie powołania Państw, ZNIEWOLENIEM ludzi!
Z tego też powodu powstała epoka zwana niewolnictwem!
I nastała przeważnie z pomocą spolegliwych kapłanów religijnych, mającym w takim stanie rzeczy swój interes!

W mojej niepodważalnej ocenie należy bezwzględnie wyegzekwować zasady PRAWA!
PRAWA pisanego dużymi literami!

Celowo zamieszczonego przeze Mnie na portalu http://podstawodawca.pl !

Nie regulacje tworzone pod dyktando grup interesu, którym przymalowana jest twarz prawa!
Przypisywanie standardom cech normalizacji jest celowym oszustwem dla ogłupienia ludzi!
Jednak nie wszyscy dali się ogłupić!
Standaryzacja to powtarzalność cech! Nie jest to normalizacja!

W załączeniu kopie dokumentów dających społeczeństwu możliwość przywołania zasad i bezwzględnego ich egzekwowania!
W mojej ocenie, Czas tępienia patologii władzy nadszedł!
Sposób? Wybór należy do zainteresowanych!

W obecnej chwili ma miejsce stan w którym, Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość którą nazywam OBOWIĄZKIEM, wydać Dekret zobowiązujący wszystkie podmioty w Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania Ugruntowanych Zasad Prawnych!

W następstwie powinien wydać drugi Dekret o obowiązkowym Przeprowadzeniu weryfikacji obsad systemu prawnego włącznie z organami regulatora i producentów patogenów prawniczych, jakim są wydziały uczelni akademickich przezywanych „Wydziałami Prawa”!

Beneficjenci braku zasad, czyli korzyściobiorcy bałaganu prawnego, z założenia będą przeciwni!
A nie mając żadnych merytorycznych kontrargumentów MILCZĄ!
Mogą spróbować wykorzystać Bezmyślne Narzędzia Mówiące, celowo zainstalowane w służbach bezpieczeństwa kraju.
Gra w końcu idzie o możliwość utraty dóbr wyłudzonych od nieświadomego społeczeństwa i to nie małej wartości oraz odpowiedzialność karną!

Jednak prawo do przedmiotowej decyzji posiadają wyłącznie ŻYWICIELE PAŃSTWA!
A wskazani Beneficjenci Braku Zasad  do Nich się nie zaliczają!

Andrzej Tomasz Sobolewski.

Poniżej zapis do cytowania w każdej niezbędnej sytuacji spięcia z Patogenami Systemu Prawnego (sądowniczego)!

Nie Samym Szyldem Stoi SĄD!
Nie Samym Szyldem Sędzia Stoi!
A co? Jeżeli za Szyldem występuje próżnia intelektualna, zbrodniarz albo głąb?
Wyłudzone z wykorzystaniem organu przezywanego Sejm R.P. upoważnienie do samowoli i samowładzy, nie czyni tej samowoli i samowładzy uprawnionymi!
©Andrzej Tomasz Sobolewski 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego