WEZWANIE DO LIKWIDACJI PATOLOGII W ZAKRESIE OCHRONY PRAW OBYWATELI - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

WEZWANIE DO LIKWIDACJI PATOLOGII W ZAKRESIE OCHRONY PRAW OBYWATELI

W obec niepodważalnych faktów udowodnionych zapisami ustaw, oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji zobowiązanych organów na ujawniony stan,  pozostało wykonać następny krok w zakresie spowodowania wywiązania się z obowiązku, czyli korekty stanu systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zachowanie Beneficjentów Braku Zasad, wskazuje na całkowite ich przekonanie o bezkarności dokonanej zbrodni!
W formacie pdf "WEZWANIE", dokument dostarczony 2 stycznia 2013 roku!
Poniżej w formacie jpg. Instytucje powołane, a posiadające w obowiązku ochronę praw obywateli, odrzuciły obowiązek ochrony praw w ręce samych obywateli!
Tym samym Obywatele przejmując ten obowiązek, mają prawo sięgnąć wszystkich dostępnych środków i sposobów aby Swoje Prawa Obronić!
POWTARZAM!
Zrozumienie wymuszonego pasywnością struktur zobowiązanych służb, PRZEJĘCIA OCHRONY PRAW  OBYWATELI Rzeczypospolitej Polskiej przez samych Obywateli, jest NIEPODWAŻALNE!
Dowody zbrodni ustawowej są niepodważalne!
Brak, czyli pasywność zobowiąznych do ochrony praw obywateli służb, JEST NIEPODWAŻALNYM FAKTEM!

JEST DOWODEM ODRZUCENIA OBOWIĄZKU OCHRONY PRAW OBYWATELI W RĘCE SAMYCH OBYWATELI!

CZY OBSADA SZCZYTÓW WŁADZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MA ŚWIADOMOŚĆ CZYM TAKI STAN GROZI?

JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE OBYWATELI W PRZEDMIOCIE OBRONY SWOICH PRAW BĘDZIE ZGODNE Z PRAWEM!
WŁĄCZNIE Z DZIAŁANIAMI EKSTERMINACJI!
PO KTÓRY RODZAJ EKSTERMINACJ SIĘGNĄ LUDZIE?
Służby, które podejmą ochronę przestępczych obsad instytucji Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, staną się zbrodniarzami! Staną bowiem przeciwko Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej Broniącym Swoich Praw!
Niech Służby te mają świadomość kto jest Ich Żywicielem?
Nie są to zbrodniarze u władzy!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego