UZUPEŁNIENIE DO PUBLIKACJI ART.10 - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

UZUPEŁNIENIE DO PUBLIKACJI ART.10

W uzupełnieniu do publikacji "Komentarz do artykułu Sądem Najwyższym Nie Jesteście"!

Nadzorując bezpośrednio sprawę państwa Zofii i Jacka Doktor z Woli, patrząc na ręce orzekającym udało się doprowadzić wbrew oporom obsady wokandy do Oceny Niezawisłej dowodów w sprawie i do orzeczenia winy pośrednika finansowego banku w stosunku do ofiar zmowy!


Dokonane to zostało w Sądach Bielska Białej!

Roszczenia banku w stosunku do poszkodowanych zostały oddalone w całości przez Sąd Okręgowy w Katowicach, a bank mając świadomość współuczestnictwa w przekręcie nie podjął sprawy!


Drążąc temat dowodów, ale innej ofiary tej samej zmowy przestępczej właściciela umownego czyli pośrednika finansowego banku z właścicielem hipotecznym czyli bankiem, którzy posiadali udokumentowaną własność oznaczoną księgą wieczystą KW 31555 w Bielsku Białej, ujawnionym zostały procedury uwikłania w bezpodstawne zadłużenie innych ludzi!


Z dowodów wynika, że po zadość uczynienie, ofiary zmowy powinny iść do właściela hipotecznego nieruchomości, czyli banku i jego pośrednika finansowego (dewelopera)!


Dowody są niepodważalne!

Właściele, hipoteczny i umowny sfinansowali razem właściela umownego czyli pośrednika finansowego banku!


Zrobione to zostało kosztem nieświadomych ludzi!

Brak dostępu do Niezawisłych Sądów w Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwia szybkie rozwiązanie sprawy!


W przedmiocie innych ofiar wskazanych powyżej właścicieli, oraz wypadku spowodowanego przez rozgadane kobiety jadące fiatem Cinque Cento 850, ujawniony został dowód faktu, że obsady sądów bielskich w tych sprawach w ogóle nie zapoznały się z dowodami w sprawie!


Ale szermując imieniem Rzeczypospolitej Polskiej, wydały orzeczenia zatytułowane WYROKAMI!


Gdzieś w Polsce za taki numer jakaś pani "Sędzia" wyleciała z obiegu!

Ciekawe kiedy kolej na mimikrę sądową z Bielska Białej i z Tych?

W sprawie pomówionych o samowolę budowlaną pani Kazimiery i Ireneusza Walickich, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje nakładające na emerytów obowiązek złożenia opłaty legalizacyjnej w kwocie 50 000 złotych i obowiązek rozbiórki domu!


Postawionego na ich własności i bez naruszenia praw innych!

Urzędnicy w przypływie złośliwości nałożyli na Nich jeszcze obowiązek złożenia tak zwanego Projektu Zastępczego!


Którą to dokumentację jako powykonawczą złożyli Oni do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bieruniu, w marcu 2009 roku!


Paranoja urzędnicza trwa!

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ponownie skierowana została skarga na tą paranoję urzędniczą!


Skoro dokumentacja złożona została w 2009 roku, to obowiązkiem urzędników było stwierdzić fakt dostarczenia dokumentacji i sprawę skierować do zakończenia postępowania!

Ale NIE!
DALEJ CHCĄ GNOIĆ LUDZI!!


W wojnie, w grę zaczyna wchodzić
pojęcie EKSTERMINACJI!

Czyżbyśmy osiągnęli stan wojny
POLSKO - Prawniczo Polityczno Urzędniczej?
Albo inaczej stan wojny
POLSKO - PASOŻYDOWSKIEJ?!

Andrzej Tomasz Sobolewski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego