BRAK ZGODNOŚCI PRZEZNACZENIA USTAW SEJMOWYCH Z PRZEZNACZENIEM PRAWA - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

BRAK ZGODNOŚCI PRZEZNACZENIA USTAW SEJMOWYCH Z PRZEZNACZENIEM PRAWA

USTAWY SEJMOWE NIE SĄ PRZEPISAMI PRAWA

Ustawy Sejmowe nie są Przepisami Prawa, jeżeli nie zawierają cech PRAWA!
Zwłaszcza gdy w preambule Ustawy, występuje brak przeznaczenia Ustawy wraz ze skutkami jej wdrożenia, dla Żywicieli Państwa!

W treściach Ustaw Sejmowych występuje oczywisty brak celu Ustawy, brak zakresu przedmiotowego i podmiotowego Ustawy, brak skutków społecznych i ekonomicznych dla Żywicieli Państwa!
Stan taki wyklucza Ustawę jako Przepis Prawa, czyli jako obowiązujący Akt Prawny!

Przepis Prawa z Zasady, Obowiązany jest być ZASADNYM i KOMUNIKATYWNYM.
Oznacza to w efekcie stan koncowy:
Przepis PRAWA JEST ZASADNY I KOMUNIKATYWNY!
Jeżeli przywołany przepis nie spełnia kryteriów powyższej koniunkcji, to Nie Jest Przepisem Prawa ze wszystkimi z tego faktu wynikającymi skutkami!

Brak wywiązania się z kryteriów obowiązku w zakresie tworzenia Ustawy Sejmowej, dyskwalifikuje Ustawę jako obowiązujący Akt Prawny! I to łącznie z tak zwanymi Aktami Wykonawczymi do tych Ustaw!

Wyjaśnienie pojęcia „Żywiciele Państwa”
Nie są tymi żywicielami struktury Pasożydowskie, od których na odległość jedzie „TALMUDEM”, czyli świętą księgą sekty wyznawców Pasożydowskiego bożka MOLOHA, inna spotykana nazwa "BAALA"!
Z zapisów i przekazów historycznych można się dowiedzieć coś na ten temat.
Starożydowska sekta wyznająca wiarę w tego bożka, składała swe ofiary na ołtarzu zwanym GEHENNĄ!
Uwieńczeniem składania skatowanej czyli umęczonej ofiary często jeszcze żywej, było jej spalenie, nazwane "HOLOKAUST"!
Ówczesny Król Żydowski zburzył Gehennę a sekcie zakazał uprawiania wiary.
Wszystko wskazuje na fakt zejścia tej sekty do niejawnych form uprawiania wiary, i przetrwania tych form do dzisiaj!
Gehenna przeniesiona została w czas i przestrzeń życia ludzi, a formy uprawiania WIARY I SKŁADANIA OFIAR, zapisane zostały w świętej księdze zatytułowanej "TALMUD"!

Osoby nie potrafiące wskazać świadczeń wzajemnych na rzecz utrzymujących ich obywateli, w tym za pośrednictwem systemu podatkowego, należą do wskazanych struktur!
Jest obojętne, czy robią to  świadomie czy nie! Jeżeli robią to nieświadomie, to są jedynie narzędziami mówiącymi dla tych z góry!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego