UPRAWNIENIA ROZPORZĄDZENIE - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

UPRAWNIENIA ROZPORZĄDZENIE

W związku z uzyskaniem wystarczającej ilości danych niezbędnych dla unormowania Systemu Prawnego Polski, w miesiącu lipcu 2013 roku złożyłem dokument w postaci Rozporządzenia dotyczącego obligatoryjnego obowiązku posiadania uprawnień przez osoby mające wpływ na najwyższe wartości dla obywateli.
Oznaczenie dokumentu posiada sygnaturę ZZPiS201307/02.
Adresaci nie podjęli żadnych merytorycznych działań w celu rozwiązania naświetlonego problemu.
Fakt bycia przez Nich Beneficjentami Bałaganu Prawnego czyli Beneficjentami Braku Zasad nie podlega zakwestionowaniu.
Pozycja wyczekiwania aby utrzymać jak najdłużej stan patologiczny jest widoczna!
W załączeniu dokument w formie skanu oraz w formacie pdf do wydrukowania przez zainteresowanych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego