SKARGA DO STRASBURGA - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

SKARGA DO STRASBURGA

W związku z uzyskaniem znacznej liczby dokumentów zawierających treści merytoryczne i niepodważalne, wraz z zapisem Niepodważalnych Rozstrzygnięć Prawnych, wystąpiła możliwość uzyskania oceny sytuacji przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
W efekcie
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
złożyłem SKARGĘ
przeciwko okupującym Polskę strukturom,
za Złamanie Praw Człowieka
w postaci Pozbawienia Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej Dostępu Do Niezawisłych Sądów!
Została ona zarejestrowana i oznaczona stosownym numerem!

W dniu 29 czerwca 2012 roku otrzymałem odpowiedź!
W związku z zawartymi w dokumencie SKARGI i załącznikach do niego, ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH, Wysoki Trybunał nie będzie podważał wskazanych rozstrzygnięć!
W odpowiedzi już jako Mandatariusz,
zadałem Wysokiemu Trybunałowi pytanie,
czy pomogą Obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej
osądzić sprawców i beneficjentów wprowadzonej i chronionej patologii
w postaci Braku Zasad Prawnych!
Pytanie pozostalo na razie bez odpowiedzi!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego