ROZSTRZYGNIĘCIE - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROZSTRZYGNIĘCIE

CZYM NAS OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KARMI PASOŻYTNICZA GANGRENA PRAWNICZA
WYKORZYSTUJĄCA WSZYSTKIE MOŻLIWE NARZĘDZIA MÓWIĄCE?

WYMAGANY PRZEZ NAS OBYWATELI, ŻYWICIELI PAŃSTWA
STAN PRAWNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Aby uzyskać pożądany przez normalnych Obywateli, Żywicieli Rzeczypospolitej Polskiej STAN PRAWNY ZAPISANY W ARTYKULE 2 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W POWIĄZANIU Z ARTYKUŁEM 4 i ARTYKUŁEM 10 TEJŻE KONSTYTUCJI, NALEŻY WYMUSIĆ NA WSZYSTKICH POLITYKACH I PRAWNIKACH CYTOWANIA JAK MANTRY TAK RANO JAK I WIECZOREM ZAPISÓW PODSTAW PRAWNYCH OPRACOWANYCH I UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA WSTĘPIE!
Żaden Poseł NIE MAJĄCY POJĘCIA O PRZEZNACZENIU I ŹRÓDŁACH PRAWA
NIGDY NIE BYŁ W STANIE STWORZYĆ I NADAL NIE BĘDZIE WSTANIE STWORZYĆ PRZEPISÓW PRAWA!
Ukrycie definicji PRAWA, jego źródeł i przeznaczenia w powiązaniu z wykluczeniem niezawisłości Sędziowskiej przez zapis Art. 178 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w połączeniu z jawną patologią edukacyjną zawodów prawniczych
skutkowało namnożeniem Gangreny Prawniczej i Wytworzeniem SZAMBA PRAWNEGO!
Z obserwacji wynika, że problem ma charakter ponad narodowy, czy ponad państwowy!
LEGALIZACJA JEST KLUCZEM DLA STATUSU SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW!
Jest to czynność jednoznacznie zdefiniowana w zawodach technicznych, gdzie działania ludzi jak i urządzeń technicznych mają wpływ na najwyższe dla ludzi wartości takie jak Zdrowie, Życie i Mienie służące egzystencji i bezpieczeństwu wartości tu przywołanych!
Z powodu znaczenia Ustaw Sejmowych dla wskazanych wartości, USTAWY SEJMOWE Z ZASADY PODLEGAJĄ CZYNNOŚCI LEGALIZACJI, gdzie wstępnym wzorcem jest zapis Artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej!
W UZUPEŁNIENIU!
W wyniku dokumentu zatytułowanego "MEMORIAŁ" dostarczonego przez Mnie w roku 2008, wszystkim związanym z systemem prawnym Polski, powołany został zespół do legalizacji Ustaw Sejmowych oznaczony szyldem "Komisja Sejmowa Przyjazne Państwo"!
Beneficjenci Bałaganu Prawnego NIE DOPUŚCILI DO WYWIĄZANIA SIĘ TEJ KOMISJI Z OBOWIĄZKU LEGALIZACJI DOTYCHCZASOWYCH USTAW SEJMOWYCH!
Następne obsady SEJMU należy obciążyć obowiązkiem LEGALIZACJI WSZYSTKICH USTAW SEJMOWYCH! Tych dotychczasowych i następnych!
Przy czym dotychczasowi posłowie wszystkich nacji obowiązkowo winni uczestniczyć w weryfikacji i to za pieniądze które dotychczas pobrali za fermentowanie w Sejmie!

Andrzej Tomasz Sobolewski


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego