PROGRAM WYBORCZY W WYBORACH DO SEJMU 2015 - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROGRAM WYBORCZY W WYBORACH DO SEJMU 2015

Przepraszam Pana Pawła Kukiza za literówkę w Nazwie Jego Ruchu, gdzie w pierwotnej wersji programu opracowanego przeze Mnie chochlik podmienił literę „Z” na „S”!

Andrzej Tomasz Sobolewski


PROGRAM WYBORCZY WYBORCÓW w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
DLA RUCHU KUKIZ
15,
RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELE DO SEJMU
a także pozostałych organizacji zdecydowanych konstruktywnie działać w zakresie uporządkowania
Demokratycznego Państwa - Rzeczypospolitej Polskiej!Z racji uniwersalności programu upoważnione do jego wykorzystania są wyłącznie organizacje i ruchy społeczne, których celem działania jest normalizacja systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowanie działań Państwa w zakresie interesów Obywateli - Żywicieli Rzeczypospolitej Polskiej!

Autor: Andrzej Tomasz Sobolewski
                   www.podstawodawca.pl

Pierwszym hasłem wyborczym jakie wynika z rozpoznania Patologii Prawniczej i Prawnej ulokowanej w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest:

„ZABRAĆ PASOŻYTOM Z RĄK ZABAWKĘ JAKĄ JEST WŁADZA NAD ŻYWICIELAMI”!


W Natręctwie narzucanych Nam Utrwalonych Przekonań i Poglądów różnych grup interesu czyli PASOŻYTÓW, manipulujących DZIAŁANIAMI OBYWATELI
FAKTYCZNIE PAŃSTWA
RZEKOMO DEMOKRATYCZNEGO,
ale zdefiniowanego Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Państwo Demokratyczne!,


ODRZUCAMY   DOKTRYNY
NARZUCONE   PRZEZ   PASOŻYTÓW,

OPISUJĄCE  PAŃSTWO  DEMOKRATYCZNE  
jako państwo  jedynie wyboru
zmanipulowanego  politycznie
 i  sterownego medialnie,
gdzie decyzje ograniczające Prawa Obywateli podejmowane są wyłącznie w oparciu o utrwalone przekonania i poglądy, a nie zależności przyczynowo - skutkowe!


Uznajemy definicję PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO WYKOPANĄ Z POD STERTY GŁUPOT PRAWNICZYCH i POLITYCZNYCH, ze źródeł powołania Państwa Przez Żywicieli
czyli zanim Dopełnienie Żywicieli przeistoczyło się w Pasożytów
i przejęło wszelkie prawa, odrzucając obowiązki i odpowiedzialność Żywicielom,
POZBAWIONYM WCZEŚNIEJ DOSTĘPU DO WIEDZY!

Andrzej Tomasz Sobolewski ©!

Zasada działania Państwa Demokratycznego wynika z celu powołania Państwa przez Żywicieli!


Celem powołania Państwa Demokratycznego jest ochrona Praw Żywicieli, bo przez Żywicieli to Państwo jest powołane!


Aby uzyskać wymagany stan Żywiciele powołali do istnienia swoje Dopełnienie wyręczające ich z części obowiązków i odpowiedzialności!
Sami bowiem skupić się musieli na wypracowaniu środków na utrzymanie Państwa!
Zaufanie do Dopełnienia czyli do Ludzi Zawodów Pasywnych skończyło się powstaniem struktur pasożytniczych!
Wynika to z naturalnej zasady: jeżeli żywiciel będzie miał możliwość pasożytowania z gwarancją bezkarności na pewno stanie się pasożytem!
Cała reszta to tylko skutek materializacji wskazanego algorytmu!

ROZWINIĘCIE!

W AKCIE SPRZECIWU DO CHOREJ WIZJI PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO wykreowanej i chronionej przez PASOŻYTÓW, podaję definicję PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO wyprowadzoną od Zrębów Państwowości, czyli zanim PASOŻYTY ZACZĘŁY MĄCIĆ!


Państwo Demokratyczne to Państwo Świadczeń Wzajemnych! Po to obywatele płacą na utrzymanie Państwa aby uzyskać ochronę swoich PRAW, zostać odciążonymi z części obowiązków i odpowiedzialności względem społeczeństwa, swoich najbliższych i siebie!
W zamian za to godzą się na odstąpienie części należnych PRAW!

(Na argument, że Pasożyty też płacą, kontrargument: Pasożyty płacą ze środków wyłudzonych od Żywicieli!)

WNIOSEK!
Demokracja faktyczna zaczyna się od realizacji świadczeń wzajemnych!

Narzucone widzenie Demokracji jako wyłącznie możliwości pozornie niczym nie skrępowanego wyboru, a faktycznie wyborem zmanipulowanym politycznie i sterowanym medialnie, jest celowym spatologizowaniem Demokracji
na rzecz PASOŻYTÓW!

Zobowiązania wzajemne wynikające z podziału zadań w państwie opłacanym przez Żywicieli, jest podstawą normalnego Państwa Demokratycznego!
Zasada działania Państwa Demokratycznego oparta jest o zależności przyczynowo skutkowe albo inaczej o faktyczny porządek prawny wynikający z przeznaczenia Państwa, A NIE O CZYJEŚ UTRWALONE PRZEKONANIA I POGLĄDY!

Dla tego jednym ze źródeł Prawa jest PRZEZNACZENIE PAŃSTWA POWOŁANEGO PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO!

Nie jest przeznaczeniem Państwa żywienie niczym nie ograniczonej liczby Pasożytów nieograniczonym kosztem Żywicieli!

A z takim stanem rzeczy mamy do czynienia w Polsce i nie tylko!
Przy czym Pasożyty wyłudziły dla siebie status nienależny i decydują o obowiązkach i prawach Żywicieli!
Jest to układ biologicznie nie do utrzymania!
Beneficjenci Bałaganu w tym Bałaganu Prawnego w naszym kraju, posuną się do każdej podłości aby stan bałaganu utrzymać jak najdłużej!
Podważyć logikę powyższej analizy nie sposób!


ODRZUCAMY DOKTRYNY NARZUCONE PRZEZ PASOŻYTÓW opisujące  PRAWO i opisujące ŹRÓDŁA PRAWA jako wartości NIEJEDNOZNACZNE!
Tekst o jednoznacznej NIEDEFINIOWALNOŚCI PRAWA jest w każdym obecnie podręczniku szkolnym z zakresu „Podstaw Prawa”!

!!!Ukrycie oszustwa NA WSTĘPIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH jest przejawem szczególnej zbrodniczej premedytacji ze strony chodzących w Glorii Utytułowanych Naukowców autorów wskazanej treści!!!

Wykorzystanie stwierdzenia że „NAJCIEMNIEJ POD LATARNIĄ jest niepodważalnym faktem!

Czyniąc zapisami tekstów podręcznikowych, Fundament Prawny Ułomnym oczywistym się stało, że Każda Konstrukcja Prawna postawiona na tym fundamencie JEST i BĘDZIE UŁOMNA Z ZAŁOŻENIA, i możliwa do dostosowania dla potrzeb Pasożytów z wykorzystaniem organu Ustawodawczego w każdej chwili!

Celowe wprowadzanie ludzi w błąd jest oszustwem na rzecz Beneficjentów Bałaganu Prawnego!


Za Źródła PRAWA UZNAJEMY
Zasady Przetrwania i Rozwoju Życia na Ziemi i Przeznaczenie Państwa Powołanego Przez Społeczeństwo!

Za PRAWO UZNAJEMY Zbiór Logicznych definicji i uregulowań służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony zdrowia, ochrony życia, ochrony egzystencji, oraz do zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw.
Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie całego państwa są prawami pierwszymi przed prawami podmiotów pozostałych, pobierających wypracowane i wyłożone środki, bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności bądź nie wnoszących niczego.

UZNAJEMY POZOSTAŁE UJAWNIONE I OPUBLIKOWANE PRZEZ PODSTAWODAWCĘ PRAWNEGO ZASADY PRAWNE SPÓJNE Z POWYŻEJ PODANYMI, ujęte w niepodważalnej treści dokumentów skierowanych za potwierdzeniem zwrotnym do Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego obu Rzeczypospolitej Polskiej! A ponadto dostarczonych za potwierdzeniem zwrotnym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej!

Wszystkie przywołane powyżej instytucje Zaakceptowały Prawidłowość zawartych w dokumentach treści Rozstrzygnięć Prawnych w TRYBIE MILCZĄCEJ AKCEPTACJI!
Termin udzielenia odpowiedzi przez adresatów, zawierających  merytoryczne i prawne kontrargumenty dla treści dostarczonych dokumentów przez Podstawodawcę Pana Andrzeja Tomasza Sobolewskiego, upłynął wielokrotnie!


DOPROWADZIMY DO LEGALIZACJI USTAW SEJMOWYCH  DOTYCHCZAS  UCHWALONYCH!

LEGALNOŚC TYCH USTAW ZE WZGLĘDU NA BRAK FILTRA W POSTACI NIEPODWAŻALNYCH ZASAD PRAWNYCH, UJAWNIONYCH DOPIERO PRZEZ PODSTAWODAWCĘ PRAWNEGO JEST WĄTPLIWA!

ZGODNOŚĆ USTAW Z PRZEZNACZENIM PRAWA I ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI Art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie była sprawdzana!

Brak jest Protokołów Zasadności Ustaw w zakresie zgodnym z potrzebami Żywicieli i z podaniem kosztów wdrożenia i obsługi tych ustaw!
Z powodu faktu, że Ustawy Sejmowe nie spełniają Kryteriów Przepisu Prawa w zakresie Zasadności, czyli obowiązku zgodności z przeznaczeniem Prawa i potrzeb Żywicieli oraz Komunikatywności czyli jednoznaczności wykluczającej Wielointerpretowalność, wiele Ustaw Sejmowych dotychczas Uchwalonych przez Obsady Sejmu i zatwierdzonych przez Pana Prezydenta NIE SPEŁNIA WYMAGANEGO POSIADANIA STATUSU PRZEPISU PRAWA, więc te ustawy są z zasady NIELEGALNYMI!

Legalizacja Ustaw Sejmowych dotychczas uchwalonych, rozwiąże wiele problemów natury rzekomo prawnej z którymi borykają się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w sporach z patologicznymi obsadami Systemu Prawnego Polski!

UWAGA!
PASOŻYTY  PRZYWDZIEJĄ KAŻDĄ MASKĘ ABY UNIKNĄĆ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  PRAKTYKOWANĄ PATOLOGIĘ  I  JEJ SKUTKI
 i  aby odwlec w czasie jak najdalej  oderwanie   IM   MICHY DARMOWEGO ŻARCIA!

Aby uniknąć odpowiedzialności za wielkiej skali oszustwo i jego skutki, Pasożyty są w stanie doprowadzić do wojny!

Andrzej Tomasz Sobolewski©
www.podstawodawca.pl

Aby precyzyjnie zdiagnozować problem Patologii Prawnej i Patologii prawniczej, musiałem się cofnąć do czasów zrębów państwowości, czyli zanim pasożyty zaczęły definiować świat pod kątem swoich nieokiełznanych potrzeb i przy ograniczeniu Żywicielom Dostępu do WIEDZY i ograniczaniu ich  praw!

Andrzej Tomasz Sobolewski©


format pdf niniejszego dokumentu.

Do dyspozycji przywołanych w tytule!
Autor: Andrzej Tomasz Sobolewski
www.podstawodawca.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego