WYKAZANIE ROZPOZNANYCH PATOLOGII I WYPROWADZEŃ WZORCÓW - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYKAZANIE ROZPOZNANYCH PATOLOGII I WYPROWADZEŃ WZORCÓW

PODSUMOWANIE
10 LAT PRACY ANALITYCZNEJ NAD PATOLOGIĄ PRAWNICZĄ I JEJ SKUTKIEM PATOLOGIĄ PRAWNĄ!


1. Została wyprowadzona niepodważalna definicja źródeł PRAWA.

2. Została wyprowadzona niepodważalna definicja PRAWA.

3. Wyprowadzona została niepodważona dotychczas
    
Zasada Sprawiedliwości Społecznej.

4. Wyprowadzone zostały Zasady Niedopuszczalności Obciążania

Podmiotów Odpowiedzialnością Za Skutki,
będące wynikiem Przyczyn i ich Relacji,
Na które to przyczyny i relacje Podmioty te NIE MIAŁY WPŁYWU!


5. Przeanalizowane zostały Programy Edukacyjne Szkół Prawniczych

nazywanych „Uczelniami”!


6. Wykazana Została Zaprogramowana Ułomność Intelektualna

u absolwentów szkół prawniczych nazywanych „UCZELNIAMI”!


7. Wskazana została patologia w systemie tworzenia regulacji

pod szyldem „Uchwalania Prawa”!


8. Wskazane zostało najbardziej prawdopodobne źródło religijne patologii Prawniczej!

Źródłem tym jest    Księga NAZWANA TALMUD,
w swej pierwotnej istocie mająca za zadanie    tłumaczyć TORĘ!
TALMUD CZYLI KSIĘGA, która w PRAKTYCE STAŁA SIĘ SAMODZIELNĄ RELIGIĄ    UPRAWIANĄ W UKRYCIU i której zapisy są Materializowane na obywatelach    Rzeczypospolitej    Polskiej
i nie tylko!


9. Odsłonięte zostały relacje Żywicieli Państwa i Pasożytów

wykorzystujących zajęcie świadomości żywicieli
zdobywaniem środków na przeżycie!


10. Ze źródeł Państwowości

czyli zanim Pasożyty Zdefiniowały Świat Na Swoje Potrzeby
Wyprowadzona Została Definicja Państwa Demokratycznego!


11. O rozpoznanej PATOLOGII POWIADOMIONE ZOSTAŁY

WSZYSTKIE STRUKTURY PAŃSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTO PAŃSTWA
I ZA OCHRONĘ SYSTEMU PRAWNEGO,
a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i Europejski Trybunał Praw Człowieka!


Jak zainteresowani się domyślają
BENEFICJENCI TEJ PATOLOGII, ROBIĄ WSZYSTKO CO MOŻLIWE ABY UTRZYMAĆ TEN PATOLOGICZNY i KORZYTNY DLA NICH  STAN RZECZY!


JEDYNE CO NALEŻY ZROBIĆ NA WSTĘPIE UPORZĄDKOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TO
PRAWU MUSIMY PRZYWRÓCIĆ GODNOŚĆ
i SYSTEM PRAWNY WSTAWIĆ NA TORY PRAWA!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego