SĄDOWE WYMUSZENIE SFAŁSZOWANIA PRZEZNACZENIA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

SĄDOWE WYMUSZENIE SFAŁSZOWANIA PRZEZNACZENIA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Udzielam PRAWA do publikacji niniejszego artykułu bez ograniczeń! Andrzej Tomasz Sobolewski
SĄD! MIT czy FAKT?

Wojewódzki SĄD? Administracyjny w Gliwicach!
Czy    Orzekający w sprawie oznaczonej sygn. akt II SA/Gl 1156/12
„SĄD w składzie:
Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski (spr.)
Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska
Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka”

1. Złamawszy zasadę działania SĄDU,  jest jeszcze SĄDEM?
2. Czy SĄD,  stwierdzeniem „SĄD JEST NIEZAWISŁY”, zobowiązany do wyłącznej oceny     NIEZAWISŁEJ czyli LEGALIZACJI,  
ma prawo do oceny swobodnej dowodów czyli ich     kontemplacji?
3. Czy dokonując oceny swobodnej (KONTEMPLACJI),  jest jeszcze  SĄDEM?

Gdzie jest granica patologicznego wykorzystywania nieświadomych swych praw obywateli?

Wymuszając na obywatelach opłacenie (przedpłacenie) 500 złotych, za Ocenę Niezawisłą czynu, relacji, zdarzenia, a nie wywiązując się z Obowiązku Oceny Niezawisłej, popełniony został czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z Art. 231 Kodeksu Karnego i Art. 286 tego kodeksu, przez wskazany zespół!

Wyłudzenie nienależnych świadczeń w postaci opłaty 500 złotych za odrobinę bełkotu pseudoprawniczego jest faktem!

W tle całej sprawy przywołany został interes jednego z (korzyściobiorców) beneficjentów Bałaganu Prawnego w Rzeczpospolitej Polskiej w postaci Przemysłu Adwokackiego!
Przemysłu, posiadającego wyłudzony zapis w Ustawie, a dający mu wyłączność do zastępstwa obywateli w postępowaniach przed organem tytułującym się „SĄD”!   Innym Narzędziem Mówiącym Przestępczego Przemysłu Prawniczego!

Meritum sprawy.

Zakończona fizycznie budowa w roku 2008 i złożenie dokumentacji powykonawczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwietniu 2009 roku, wykluczyła całkowicie podstawę prawną do żądania przedłożenia projektu zastępczego budynku w roku 2012!
Projekt bowiem występuje wyłącznie w fazie projektowania budynku, czyli udokumentowania wizji projektanta.
W czasie budowy projekt zastępowany jest dokumentacją wykonawczą!
Po fizycznym zakończeniu budowy występuje wyłącznie dokumentacja powykonawcza!
Nie może być mowy o projekcie zastępczym budynku! Bowiem budynek już stoi, a dokumentacja powykonawcza została złożona!

Sądowy Zespół w składzie jak wyżej, całkowicie olał meritum sprawy! Wyłudzili nienależne opłaty!         KIM ONI SĄ??

Jest to patologia będąca wynikiem KAZIRODZTWA ZAWODOWEGO!
Skutkiem Kazirodztwa jest Namnożenie Błędów Genetycznych w pokoleniach zstępnych!
Jak się okazuje, dotyczy nie tylko struktur biologicznych.
W biologii czyli naturze, ułomne genetycznie istoty zostały naturalnie eksterminowane fizycznie! Nie spełniały kryteriów wymaganych przez zasady przetrwania i rozwoju życia na Ziemi.
W przedmiotowej sprawie istnieje wątek ochrony patogenów urzędniczych gnojących inwestorów od roku 2009 bez żadnych podstaw prawnych.
Co zrobić aby materializujących zapisy Talmudu na ludziach ochronić przed odpowiedzialnością?
Kapłanów tej sekty albo Ich bezmyśne narzędzia mówiące ulokować na wokandach Sądów w roli Sędziów, bądź Prokuratorów!
CO ZOSTAŁO ZROBIONE Z PREMEDYTACJĄ!

Czym motywowana jest Hodowla Prawniczych Patogenów Społecznych (PASOŻYTÓW) i ochrona TEGO STANU RZECZY?

A Kto jest Beneficjentem Braku Zasad czyli Bałaganu Prawnego w Rzeczpospolitej Polskiej?

W naturze Pasożyty Podlegają Bezwzględnej Eksterminacji! Żywiciele sięgają wszelkich możliwych sposobów aby uwolnić swój organizm z pasożytów!

W społecznościach ludzkich, Pasożyty Wyłudziły dla siebie status Nienależny!

W interesie Pasożytów i Ich narzędzi mówiących jest jak największe Ograniczenie Praw Żywicieli!
Według PASOŻYTÓW, każde ograniczenie Praw Żywiciela Jest Zasadne!

Opiniowanie przez pasożytów rozstrzygnięć w postaci ustaw skutkuje jednoznacznym ukierunkowaniem ustaw!
Celem tych ustaw jest jak największe Ograniczenie Praw Obywateli - Żywicieli PASOŻYTÓW!

Art.1 Ustawy „Prawo o ustroju sądów administracyjnych”
§ 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
§ 2.
Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, Wyklucza kompetencje Sądu w zakresie relacji urzędów z obywatelami!
Gdzie jest
Upoważnienie Sądu Administracyjnego do weryfikacji relacji obywatela z pasożytami urzędniczymi?
PATOLOGIA W ZAKRESIE TWORZENIA PRZYWOŁANEJ USTAWY JEST OCZYWISTA I NIEPODWAŻALNA!
Stoi za tym Biuro Prawne Sejmu, zwane „Biurem Legislacyjnym"!

Narzędzia mówiące Przestępczego Przemysłu Prawniczego w Biurze Legislacyjnym, pod bacznym nadzorem SN i TK, dbają o namnożenie i utrzymanie bałaganu prawnego w Polsce!

W CZYIM INTERESIE??   Czy doczekamy się odpowiedzi?

Moim zdaniem, Nastał czas na PUBLICZNY SPÓR KOMPETENCYJNY, KTO JEST KIM I PO CO?

Andrzej Tomasz Sobolewski

PONIŻEJ ODPRYSKI WOKANDY II SA / Gl 1156/12

Nie samym Szyldem stoi SĄD!
Nie samym Szyldem Sędzia stoi!
A co? Gdy za szyldem jest Próżnia Intelektualna, Zbrodniarz albo Głąb?

BLE, BLE, BLE PREZESA RZEKOMEGO SĄDU!
ZWRACAM UWAGĘ TYTUŁUJĄCEMU SIĘ PREZESEM!

NIE MIEŚCICIE SIĘ W
NIEPODWAŻALNEJ DEFINICJI SĄDU!

OBSADA WOKANDY ORZEKAJĄCA W SPRAWIE
NIE MIEŚCI SIĘ
W NIEPODWAŻALNEJ DEFINICJI SĘDZIEGO!

W TREŚCI PONIŻSZEGO PISMA
WYSTĘPUJE OCZYWISTY
BRAK ODNIENIESIENIA DO MERITUM SPRAWY!

PRZYWOŁANIE PRZEZ NADAWCĘ
BRAKU KOMPETENCJI PROKURATORSKICH
JEST SPRZECZNE ZE STANEM FAKTYCZNYM
UDOWODNIONYM W NINIEJSZYM PORTALU!


JEDNOZNACZNIE WSKAZUJE
NA PAŃSKI BRAK KOMPETENCJI!

ŻADNE MOJE SŁOWO
DOTYCZĄCE PATOLOGII PRAWNICZEJ
W TYM SĄDOWEJ,
POLITYCZNEJ I URZĘDNICZEJ,
UMIESZCZONE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI
NIE PODLEGA PUBLICZNEMU
MERYTORYCZNEMU PODWAŻENIU!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego