ŹRÓDŁO STATUSU AUTORA POZASYSTEMOWEGO PROKURATORA MANDATARIUSZA - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

ŹRÓDŁO STATUSU AUTORA POZASYSTEMOWEGO PROKURATORA MANDATARIUSZA

Treść powyższego mandatu jest wielce wymowna!
Opierając się na Art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, miał miejsce wybór bezpośredni kwalifikowany przywołaniem dokumentów i publikacji autorskich mandatariusza!

Sposób dokonania wyboru nie jest objęty regulacjami gwarantującymi wybór polityczny manipulowany przez grupy interesu w postaci Beneficjentów Braku Zasad w tym też narzędzi mówiących, stanowiących mięso wyborcze gwarantujące niezmienny skład chemiczny fermentującej ciągle zawartości okrąglaka zwanego "Sejm Rzeczpospolitej Polskiej"!

Kwalifikacje ujawnione i udokumentowane będące podstawą wyboru, kładą szlaban Samowoli i Samowładzy manipulujących wyborcami!
Zakres upoważnienia Mandatariusza i zobowiązanie opłacanych przez społeczeństwo służb mających współpracować w uregulowaniu sytuacji i likwidacji patologii jest jednoznaczny!


Pełny tekst jest zapisem marzeń ludzi, ale nie sposób zająć się wszystkimi sprawami.
Należało zacząć od kluczujących czyli podstawowych!
Tak też zostało uczynione!

Dokumenty zawierające znaczną liczbę podpisów pod widocznym w mandacie tekstem, wraz z Aktem Powołania złożone zostały do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie dnia 30 czerwca 2010 roku!

Kopie aktu złożone zostały pozostałym adresatom, których potwierdzenia w postaci pieczęci są do sprawdzenia! Ochrona danych osobowych jest spełniona bowiem jedynie Państwowa Komisja Wyborcza dysponuje kartami mandatu z podpisami wyborców.

Tryb wyboru Kwalifikowany i Bezpośredni jest niepożądany przez kombinatorów politycznych nie posiadających kwalifikacji.

Z tego też powodu uniemożliwiali Oni uregulowanie i wdrożenie Trybu Wyboru Kwalifikowanego w wyborach do Organu Ustawodawczego i na Prezydenta!

Uporczywie pomijany jest wymóg podobnego wyboru do instytucji Sądowych.
Gdzie obecnie jedynym kluczem jest spolegliwość dla kapłanów patologii prawniczej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego