LUXEMBOURG i STRASBOURG 2013 DOKUMENT - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

LUXEMBOURG i STRASBOURG 2013 DOKUMENT

Ponieważ w każdym możliwym miejscu dokumentów zwrotnych kierowanych osobowo do Mnie, występuje "Przywołanie poszanowania Prawa," tym samym w dokumentach tych obowiązana jest być uzupełniona zawartość definiująca przeznaczenie i zapis źródeł Prawa!
Inaczej rozumie PRAWO świadomy Żywiciel, a inaczej  Zindoktrynowany Pasożyt, na dodatek przypisujący sobie prawo opiniowania i decydowania o relacjach żywiciel - pasożyt!
Uporządkowanie rozstrzygnięć Prawnych przez skluczowanie owych rozstrzygnięć Niepodważalnymi Zasadami Prawnymi, czyli fundamentem albo filtrem dla regulacji, zmniejszyło by zapotrzebowanie na usługi Trybunałów i Sądów, a także pozostałych pasożytujących struktur prawniczych.
Beneficjenci Bałaganu Prawnego będą podejmować wszelkie możliwe kroki aby nie dopuścić do Normalizacji, kryjąc się przy tym za szyldami Trybunałów czy Sądów, tudzież za szyldami innych struktur istotnych dla funkcjonowania państwa!

Ponieważ intytucja posyłająca pismo zwrotne tytułuje się Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poprosiłem o uściślenie czy jest to TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Unii Europejskiej dla Żywicieli,
czy też TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI dla Pasożytów?
To co dla Żywicieli jest Sprawiedliwe, dla Pasożytów jest niesprawiedliwością!
W naturze obowiązkiem Żywiciela zaatakowanego przez Pasożyty, jest dokonanie eksterminacji bezwzględnej pasożytów stanowiących zagrożenie dla przetrwania i rozwoju tego Żywiciela!

W społecznościach ludzkich nadmiar bądź pazerność Pasożytów kończyły się  niepokojami społecznymi, a w ostateczności rewolucjami!

Świadomi swego statusu Żywiciele nie są skłonni bezinteresownie utrzymywać Pasożytów!

Z kolei pasożyty społeczne pozbawione podstaw bytu są zagrożeniem dla społeczeństw i cywilizacji! Chyba że wejdą w koegzystencję z żywicielami, ale stan taki żywiciele mają prawo wymusić wszelkimi dostępnymi sposobami włącznie z eksterminacją.

Czy Hodowlane Patogeny Prawnicze, beneficjenci bałaganu Prawnego albo inaczej Pasożyty Społeczne będą jako Adwokaci, reprezentować interes Żywicieli, czy interes swojej grupy albo Korporacji zawodowej?

Czy Hodowlane Patogeny Prawnicze, beneficjenci bałaganu Prawnego albo inaczej Pasożyty Społeczne będą jako "Sędziowie" reprezentować interes Społeczeństwa tworzącego Państwo i działać zgodnie z przeznaczeniem PRAWA?
Czy może będą chronić interes PASOŻYTÓW SPOŁECZNYCH? (Sygn. akt Gl 1156/12)
Identyczne pytania kieruję w stronę pozostałych struktur "prawnych" w Polsce. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego