SKUTEK INDOKTRYNACJI STUDENTÓW PRAWA NA WSZYSTKICH POZIOMACH - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

SKUTEK INDOKTRYNACJI STUDENTÓW PRAWA NA WSZYSTKICH POZIOMACH

PODSUMOWANIE.
POLSKA JEST PAŃSTWEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I PRAKTYKOWANEGO BEZPRAWIA!
JAK SIĘ MAJĄ OBOWIĄZKI DO PRAKTYKI?
KTO MA TE OBOWIĄZKI EGZEKWOWAĆ?

Faktyczny status obsad Sądów kluczowany jest programem uczelni  akademickich posługujących się szyldem „Wydział Prawa”, gdzie na Katedrach Doktryn Religijnych, Doktryn Politycznych, Doktryn Społecznych, Doktryn Wojskowych czy Doktryn Prawnych, miało miejsce wieloletnie indoktrynowanie studentów rzekomego Prawa!
Człowiek skutecznie Zindoktrynowany posiada intelekt spętany okowami utrwalonych przekonań i poglądów czyli okowami doktryn!
Spętanie intelektu okowami jest niewątpliwie ułomnością intelektualną!
Żadne argumenty merytoryczne czy materialne, bezkonfliktowo przez taką ułomną osobę nie będą przyjmowane!
Z racji wskazanej ułomności intelektualnej wykluczona jest rola takiej osoby bądź takich osób w procesach orzekania!
W procesach orzekania mogą uczestniczyć wyłącznie osoby potrafiące dokonać czynności LEGALIZACJI!
Wymogu tego Nie Jest w Stanie Nikt Podważyć!

Wszelkie decyzje dotychczasowych obsad Sądów, którymi są osoby ułomne intelektualnie, co wynika z zasady edukacji uczelnianej, NIE POSIADAJĄ Z ZASADY PRAWOMOCNOŚCI!
Brak Przeprowadzenia Procedury LEGALIZACJI w  orzekaniu Dyskwalifikuje PRAWOMOCNOŚĆ orzeczenia AUTOMATYCZNIE!
Otwartym pozostaje pytanie Co Dalej z Weryfikacją czyli LEGALIZACJĄ Obsad Sądów i Trybunałów?
W mojej ocenie, Niezbędna jest weryfikacja psychiatryczna potwierdzająca niezależność od Doktryn  posługujących się szyldem „Sędzia”, oraz weryfikacja umiejętności przeprowadzenia Procesu Legalizacji w procesie orzekania!
Gdzie rozwiązanie problemu?
Na portalu http://www.podstawodawca.pl i w systemie edukacji.
Kto jest w stanie ruszyć temat i z pomocą obywateli rozwiązać nabrzmiały problem?
Jedynie wykwalifikowany w przedmiocie sprawy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej!
Porządkowanie Rzeczypospolitej Polskiej należy zacząć od przypomnienia źródeł Prawa, przeznaczenia Prawa i egzekwowania przypomnianych (wykopanych z pod sterty głupot) Podstaw Prawnych!
Kto dla kogo i po co?
Kto powołał do istnienia Państwo demokratyczne, pierwotne?
Żywiciele czy Pasożyty?
Odpowiedź prawidłowa:
Państwo zostało powołane przez Żywicieli w celu ochrony swoich Praw!
Dochodzimy do pewnika!
Jeżeli Żywiciel będzie miał możliwość pasożytowania z gwarancją bezkarności napewno stanie się pasożytem!
No to stało się, że zajęci rzetelnym wykonywaniem obowiązków Żywiciele zawodów tworzących dobra, zostawili bez kontroli ludzi zawodów pasywnych mających obowiązek chronić tych żywicieli!
Brak świadomości Żywicieli zagrożeniem zawłaszczenia Praw tych Żywicieli przez Pasożytów skutkował tym co doświadczamy obecnie!
Jest to ZAWŁASZCZENIE przez Pasożytów Praw Żywicieli i odrzucenie Żywicielom wszystkich Obowiązków i Odpowiedzialności!
A we wszystko wkręcona jest religia Talmudyzmu! Problemem społeczeństwa są pasożytujący Talmudyści i ich Narzędzia Mówiące!

Zheblowanie Pasożytów do ilości niezbędnej do funkcjonowania Państwa będzie bardzo trudne! Obrońcy „Michy Darmowego Żarcia” będą jej bronić do upadłego!
Algorytm Destrukcji Społeczeństwa, Państwa nie wykluczone że Cywilizacji, jeszcze można powstrzymać!
Poniżej skany dokumentów:
ZZPiS201412/02, ZZPiS201412/04, ZZPiS201412/05.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego