BIBLIJNA PLAGA SZARAŃCZY W POLSCE - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIBLIJNA PLAGA SZARAŃCZY W POLSCE

BIBLIJNA PLAGA SZARAŃCZY W POLSCE!
Andrzej Tomasz Sobolewski
© Wszelkie prawa zastrzeżone
(Artykuł wolny od zobowiązań finansowych od rozpowszechniającego.)

Społeczeństwo Polskie doświadczyło bezpardonowego ataku szarańczy na prawa Obywateli Polski!

Szarańcza Prawnicza, Szarańcza Polityczna i Szarańcza Urzędnicza zniszczyła i nadal niszczy Polskę!

Ta ostatnia to w znacznej części bezmyślne Narzędzie mówiące tych poprzednich.
Kto dopuścił do namnożenia tej szarańczy?!
W jakim celu tego dokonał?!
Czy chodzi o doprowadzenie do Wojny Domowej w Polsce?
Przecież w końcu żywicielom tego kraju zabraknie cierpliwości w znoszeniu patologii Politycznej, Prawniczej i Urzędniczej!

Wszak każdy wstępując w struktury polityczne, prawnicze czy urzędnicze składał ślubowanie, zobowiązując się do działań zgodnych z Prawem i na rzecz Obywateli Polski (żywicieli Państwa)!
Zawarł tym samym ze społeczeństwem żywiącym Państwo umowę o świadczenie wzajemne!

W każdym możliwym miejscu wystąpiły fakty, będące dowodem popełnienia przez Polityków, Prawników i Urzędników czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa z Art. 304 Kodeksu Karnego!
Jest to nałożenie na Obywateli Polski przez szarańczę Prawniczą, Polityczną i Urzędniczą, obowiązków niewspółmiernych do świadczeń wzajemnych!

Jako „świadczeń” wzajemnych doświadczyliśmy:

1. Likwidacji ponad 6,5 miliona miejsc pracy wybudowanych z wyrzeczeniami, na ruinach     po drugiej wojnie światowej przez społeczeństwo Polskie, wybudowanych bez niczyjej     pomocy!
  Nie było planu Marshalla!
2. Wzrostu wszelakiego rodzaju kosztów na utrzymanie Państwa, bez wskazania świadczeń     wzajemnych ze strony Państwa!
3. Dopuszczenia do emigracji populacji młodych ludzi wykształconych w Polsce!
4. Zlikwidowania szkół technicznych, po ukończeniu których absolwenci posiadali wyuczony     zawód!


W uzupełnieniu należy podać, że profil edukacyjny takich szkół umożliwiał ich absolwentom bezproblemową zmianę wykonywanego zawodu! Wykształcenie szerokoprofilowe z naciskiem na zawód zapisany w tytule szkoły, uczyniło otwartymi możliwości osiągnięcia wielozawodowości w zależności od potrzeb życiowych absolwenta!


5. Doświadczyliśmy zawłaszczenia Sytemu Prawnego Państwa przez Doktrynerów     Przestępczego Przemysłu Prawniczego!

Wyjaśnienie  według źródeł:
Doktryna
oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych, politycznych lub wojskowych!
Bez przeprowadzenia dowodu trafności owych twierdzeń, założeń i dogmatów!

Nie ma tu odniesienia do wartości logiki, gdzie skutki są jednoznacznie przyporządkowane przyczynom występującym w określonych relacjach, relacjach kluczujących rodzaj i zakres skutków!

Ludzie nie żyją z przekonań zawartych w doktrynach!
Ludzie żyją z wartości materialnych uzyskanych w drodze logicznych działań!

6. Doświadczyliśmy Konstytucyjnego pozbawienia obywateli Polski dostępu do Niezawisłych     Sądów!
7. Doświadczyliśmy zawłaszczenia Naszych Praw czyli Praw Obywateli przez nieuprawnione     przez Nas struktury!

Należy zadać kluczowe pytania!

Czy Doktrynerzy którzy doprowadzili Polskę na skraj przepaści, mają prawo nadal mieć wpływ na stan Państwa Polskiego?

Czy faktycznie wyrządzona szkoda Społeczeństwu Polskiemu jest współmiernym Świadczeniem Wzajemnym ze strony Przemysłu Prawniczego, Przemysłu Politycznego i Przemysłu Urzędniczego?

Czy nie jest to dowodem, że owe Przemysły i ich zawartość,
to Biblijna Plaga Szarańczy zesłana na Polskę?

Pozostaje otwartym pytanie przez kogo?

Komu Społeczeństwo Polskie się tak naraziło?

I ostatnie pytanie!

Jak to zwalczyć?!

Przecież szarańczaki są wśród Nas!
Celowo Imputowane w społeczeństwo!

Andrzej Tomasz Sobolewski

W załączeniu poniżej parę aktualności.
Dostępnych też w formacie PDF: "Patologia edukacyjna", "Patologia Uniwersytecka"

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego