KIM JESTEM KRÓTKI OPIS - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

KIM JESTEM KRÓTKI OPIS

O mnie:

Urodziłem się w miejscowości Suchedniów w roku1951. Jest to obecnie Województwo Świętokrzyskie.
Od śmierci matki gdy miałem niespełna 4 lata, wychowywany byłem w różnych miejscach w kraju.
Szkołę podstawową rozpocząłem w wieku 6 lat, a ukończyłem w wieku 13 lat.
W wyniku wykorzystania kwalifikacji wyuczonych i nabytych będąc już na emeryturze, stałem się
niekwestionowanym autorem opracowanych i opublikowanych przeze mnie definicji prawnych oraz innych istotnych treści edukacyjnych.


1.Zasady współżycia społecznego,
2. Zasady sprawiedliwości społecznej,
3.
Definicji Prawa obowiązującego w Państwie zdefiniowanym
   
Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskazaniem niepodważalnych
   źródeł tego Prawa.

4. Zasady niezawisłego rozstrzygania sporów,
5. Niepodważalnej definicji OCENY NIEZAWISŁEJ, do której zobowiązane są

   
Sądy Rzeczypospolitej Polskiej i nie tylko.


Ponadto jestem niekwestionowanym autorem niepodważalnej definicji przyczyn wypadków, którym ulegają ludzie, czyli istoty posiadające świadomość.
Od 1973 roku w prawie geologicznym i górniczym oraz energetycznym, od 2001 roku, czyli od przejścia na emeryturę w analityce podstaw prawa, od 2005 w analityce systemu prawnego RP, prace badawczo wdrożeniowe z dziedzin techniki oraz z zasad współżycia społecznego limitowanego przemysłem prawniczym.
Edukacja dorosłych w różnych ośrodkach szkoleniowych.
Obecnie działaniem rezydentów Sądu Najwyższego, stałem się współczesnym PODSTAWODAWCĄ PRAWNYM.
A w wyniku złożenia list wyborczych do właściwych struktur prawnych, z mandatem Pozasystemowego Prokuratora Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych, stałem się ukonstytuowanym Prokuratorem Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych, Mandatariuszem!

Wykształcenie:
Wyższe techniczne.
Doświadczenie zawodowe:

Inżynier elektryk po studiach. Politechnika śląska 1973, Technik Budowy Maszyn, Technikum Hutnicze w Dąbrowie Górniczej 1969. Od 1973 KWK "Sosnowiec", FSM Tychy, KWK "CZECZOTT".

Kierowanie i praca z ludźmi pracującymi w warunkach szczególnych.
Analityka przyczyn awarii i działania zapobiegawcze oraz usuwanie awarii urządzeń technicznych.
Prace wynalazcze z zakresu urządzeń technicznych.
Prace z zakresu inżynierii prawa.
UWAGA!

Zwrot INŻYNIERIA obejmuje: wszystkie analizy zasad działania, projektowanie konstrukcyjne i technologiczne połączone z wzorcowaniem, czynności naprawcze w postaci wskazania stanów prawidłowych czyli zgodnych z przeznaczeniem, oraz czynności usuwania awarii i pasywacji zagrożeń w oparciu o ocenę niezawisłą czyli niepodważalną!


Andrzej Tomasz Sobolewski
Publikacje:
Książkowe:
1. Jakim Państwem Jesteś Polsko? Czyli Szlaban Dla Samowładzy! ISBN 978-83-927649-0-1
2. Pozwólcie żywym żyć a zmarłym odpocząć. ISBN 978-83-927649-1-8

Publikacji udostępnionych przez portal „ithink.pl”, 34 pozycje.
Z powodu ograniczenia dla obywateli dostępności do moich publikacji, podjęte zostały prace udostępnienia publikacji z archiwum autora.
Andrzej Tomasz Sobolewski
Aleja Marszałka Piłsudskiego 49/63
43-100 TYCHY
Tel.:+48 604485101
(+48) 32 2172430

e-mail:soanto@onet.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego