ALGORYTM DESTRUKCJI PAŃSTWA POLSKIEGO - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

ALGORYTM DESTRUKCJI PAŃSTWA POLSKIEGO


WZORZEC POLSKI
KONSTYTUCYJNEJ
zgodny z
Art. 2, Art. 4, Art. 10
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej!

MODEL OBECNEJ POLSKI OKALECZONEJ
przez Przestępcze Przemysły w postaci Przemysłu Prawniczego, Przemysłu Politycznego i Przemysłu Urzędniczego!
Albo inaczej OKALECZONEJ przez agresora PASOŻYDOWSKIEGO i jego Narzędzia Mówiące!


Na wstępie! Proszę nie utożsamiać wynarodowionej ponadpaństwowej sekty PASOŻYDÓW z Narodem Żydowskim, który jak pozostałe Narody, padł ofiarą knowań PASOŻYDÓW!

Algorytm Destrukcji Społeczeństwa,
Państwa, nie wykluczone że Cywilizacji!

1. Ukryć Zasady!
2. Odczekać, aż przyjmie się Brak Zasad!
3. Namnożyć Beneficjentów Braku Zasad!
4. Po przekroczeniu progu Parkinsona, rozpocznie się
    samoczynnie proces destrukcji!


Żywiciele Nie Będą Skłonni Dalej Żywić Pasożydów! Przeważnie ulokowanych na Firmamencie Władzy!

W którym miejscu algorytmu DESTRUKCJI jest Społeczeństwo Polskie? 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego