KONSULTACJE - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

KONSULTACJE


W wielu wypowiedziach tak zwanych autorytetów występuje odwołanie do konsultacji społecznych skierowanych do środowisk opiniotwórczych!
I tu istotna UWAGA!
Czy Beneficjenci Braku Zasad będą opiniować pozytywnie rozwiązania ograniczające ich korzyści czyli beneficja?!
Czy zrobią wszystko aby utrzymać stan PASOŻYTOWANIA na nieświadomych współobywatelach?
Konsultacje Społeczne? A przepraszam z Kim?

Przywołując brak merytorycznych odpowiedzi adresatów, udostępnionych czytelnikowi za  pośrednictwem niniejszego portalu dokumentów, Możecie egzekwować Swoje Prawa od Przestępczego Przemysłu Prawniczego czy Przestępczego Przemysłu Urzędniczego!
W przywołaniu istotne zapisy ustaw!
Artykuł 31 p. 3 wraz z Art. 7
Ponad to wiążący jest też zapis w Kodeksie Karnym!

Art. 304.
Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając
na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pytanie kluczowe!
Czy przywołujący Ustawy nakładające obowiązek czyli ograniczające prawa
w czasie gnojenia obywateli,
potrafią wskazać jakie to świadczenia wzajemne
otrzymali bądź otrzymują obywatele
łożący na utrzymanie
pasożytów gnojących tych obywateli ,
za tolerowanie patologi w postaci złamania powyższych zapisów ustawowych?
Jakie jest ze strony struktur tytułujących się "państwowymi",
świadczenie wzajemne dla obywateli,
za przyzwolenie na działanie tych struktur poza podstawami prawnymi?
Czy nie jesteśmy przypadkiem społeczeństwem Masochistów
opłacających Sadystów za znęcanie się nad społeczeństwem "Masochistów"?
Ja osobiście nie przypominam sobie abym wyraził kiedykolwiek zgodę, na działanie struktur tytułujących się "Państwowymi" z pominięciem Ugruntowanych Podstaw Prawnych!
A Wy, wyraziliście kiedykolwiek taką zgodę?
A więc Wszystkie Pasożyty (Pasożydy) Rządzące w Rzeczpospolitej Polskiej, sięgając po Wasze i Moje Prawa, niech wskażą uprzednio Naszą Zgodę na Łamanie Zasad!


Andrzej Tomasz Sobolewski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego